مجوزهای آموزشی

Nobel Certificate

ISO 29990:2010

مجوز تاسیس

وزارت آموزش و پرورش

مجوز تاسیس

وزارت آموزش و پرورش

مجوز تاسیس

وزارت آموزش و پرورش

محاسبات ذهنی و چرتکه

پایه اول تا ششم ابتدایی

اعتبارنامه چرتکه سوربان

وسیله آموزشی پایه اول تا ششم ابتدایی

تاییدیه

وزارت آموزش و پرورش

مجوز تشکیل کلاس

UCMAS محاسبات سریع ذهنی

معرفی نامه مجری طرح

آموزش محاسبه سریع ذهنی و چرتکه ای UCMAS

اعتبارنامه

فعالیت مرکز نگاه نو

Nobel Certificate

ISO 9001:2008

برند UCMAS در کشور ایران متعلق به موسسه علمی آموزشی نو اندیشان پرتو راه ابریشم می باشد و ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و استفاده پیگرد قانونی دارد.