واگذاری مسئولیت کلاس یوسی مس به فراگیران

1398/11/3 -استان خراسان رضوی

افزایش احساس مدیریت و مسدئوبیت پذیری با واگذاری مسئولیت کلاسی به فراگران سطح higher A در دفتر مرکزی
در تاریخ 3 بهمن ماه 1398 تمام مسئولیت کلاسی طی را ساعت بر عهده داشتند.

برند UCMAS در کشور ایران متعلق به موسسه علمی آموزشی نو اندیشان پرتو راه ابریشم می باشد و ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و استفاده پیگرد قانونی دارد.