نحوه برگزاری مسابقات

موسسه علمی آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم در راستای ارتقا سطح علمی دانش آموزان، تشویق و ترغیب به مطالعه و ایجاد حس رقابت بین آنان هرساله یک دوره مسابقات سه مرحله ای محاسبات ذهنی با چرتکه برگزار می کند.

دانش آموزان هر استان می توانند در سطوح مختلف در مسابقه استانی شرکت کرده و پس از انتخاب شدن، به مسابقه کشوری راه یابند . دانش آموزان منتخب کشوری به مسابقه جهانی که در یکی از کشورهای عضو سیستم جهانی محاسبات ذهنی با چرتکه UCMAS برگزار می گردد، راه می یابند.

سطوح مسابقه

 • Elementary A
 • Elementary B
 • Intermediate A
 • Intermediate B
 • Higher A
 • Higher B
 • Advance
 • Grand Level
 • فارغ التحصیل

افتخارات موسسه علمی آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم در مسابقات بین المللی

 • ● سال‌ 1391 (2012): مسابقه در کشور مالزی برگزار گردید، از کشور ایران برای نخستین بار 7 نفر در مسابقات بین‌المللی شرکت کردند که یک نفر موفق به کسب مقام سوم گردید.
 • ● سال 1392(2013): مسابقه در کشور مالزی برگزار گردید از کشور ایران 38 نفر در مسابقات بین‌المللی شرکت کردند که 3‌نفرقهرمان،3نفر مقام اول،12 نفر مقام دوم، و 20 نفر موفق به کسب مقام سوم گردیدند.
 • ● سال 1393(2014): به دلیل انتشار بیماری ابولا مسابقه در هیچ کشوری برگزار نگردید.
 • ● سال 1394(2015): مسابقه در کشور هند برگزار گردید از کشور ایران 58 نفر در مسابقات بین‌المللی شرکت کردند که 2 نفر قهرمان قهرمانان،2 نفر قهرمان، 8 نفر مقام اول، 31 نفر مقام دوم، 15 نفر موفق به کسب مقام سوم گردیدند.
 • ● سال 1395(2016): مسابقه در کشور امارات برگزار گردید از کشور ایران 161 نفر در مسابقات بین‌المللی شرکت کردند که 4 نفر قهرمان قهرمانان، 6 نفر قهرمان، 70 نقر مقام اول،65 نفر مقام دوم، 16 نفر موفق به کسب مقام سوم گردیدند.
 • ● سال 1396(2017): مسابقه در کشور مالزی برگزار گردید. از کشور ایران 166 نفر در مسابقات بین‌المللی شرکت کردند که 4 نفر قهرمان قهرمانان، 14 نفر قهرمان، 56 نفر اول،57 نفر دوم، 35 نفر موفق به کسب مقام سوم گردیدند.
 • ● سال 1397(2018): مسابقه در کشور مالزی برگزار گردید.از کشور ایران 117 نفر در مسابقات بین المللی شرکت کردند که 3 نفر قهرمان قهرمانان، 24 نفر قهرمان، 45 نفر اول،22 نفر دوم، 23 نفر موفق به کسب مقام سوم گردیدند.

برند UCMAS در کشور ایران متعلق به موسسه علمی آموزشی نو اندیشان پرتو راه ابریشم می باشد و ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و استفاده پیگرد قانونی دارد.