نتایج مسابقات

سال سطح برگزاری نام و نام خانوادگی سطح آزمون استان مقام
1398 جهانی محمدرضا حقگو Intermediate B تهران - خانم عظیمی قهرمان
1398 جهانی علیرضا حقگو Intermediate B تهران - خانم عظیمی اول
1398 جهانی ابوالفضل جعفری Higher A مازندران اول
1398 جهانی هستی جدیدی داود آبادی Higher A یزد اول
1398 جهانی آرزو مهرابی نژاد Higher B یزد دوم
1398 جهانی آگرین ابراهیمی Advance آذربایجان غربی قهرمان
1398 جهانی پریا حیدری نیک Grand Level تهران - پرتواندیشان قهرمان
1398 جهانی سیده آیلی صفوی Grand Level تهران - منطقه 3 اول
1398 جهانی محمدامین نوری Grand Level تهران - پرتواندیشان اول
1398 جهانی یسرا سلیمانی Grand Level گلستان اول
1398 جهانی کیارش محمدپور Grand Level زنجان دوم
1398 جهانی شیدا فرجی Grand Level فارس دوم
1398 جهانی فاطمه ایزد Grand Level تهران - پرند سوم

برند UCMAS در کشور ایران متعلق به موسسه علمی آموزشی نو اندیشان پرتو راه ابریشم می باشد و ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و استفاده پیگرد قانونی دارد.