پک های آموزشی

پک آموزشی

Foundation

Book A & B

دفترچه شنیداری

دفترچه تندنویسی

فلش کارت

چرتکه

کیف دانش آموز

پک آموزشی

KG1

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی
فلش کارت
کیف دانش‌آموزی
(درصورت شروع از سطح KG1)
چرتکه
(درصورت شروع از سطح KG1)

پک آموزشی

KG2

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی

پک آموزشی

Basic

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی
فلش کارت
کیف دانش آموزان
(درصورت شروع از سطح Basic)
چرتکه
(درصورت شروع از سطح Basic)

پک آموزشی

Elementary A

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی
فلش کارت

پک آموزشی

Elementary B

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی

پک آموزشی

Intermediate A

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی
فلش کارت

پک آموزشی

Intermediate B

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی

پک آموزشی

Higher A

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی
فلش کارت

پک آموزشی

Higher B

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی
فلش کارت

پک آموزشی

Advance

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی
فلش کارت

پک آموزشی

Grand A

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی

پک آموزشی

Grand B

Book A & B
دفترچه شنیداری
دفترچه تندنویسی

اقلام

متفرقه

کلاه UCMAS
تی شرت UCMAS
چرتکه رنگی
بازی پلکان چرتکه ای

برند UCMAS در کشور ایران متعلق به موسسه علمی آموزشی نو اندیشان پرتو راه ابریشم می باشد و ثبت شده است. هرگونه کپی برداری و استفاده پیگرد قانونی دارد.